ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Lucji Otylii Jutro : Alfreda Izydora

Cudze chwalicie, swego nie znacie

2a2fW roku szkolnym 2016/2017 został zrealizowany autorski program koła czytelniczego „Cudze chwalicie, swego nie znacie” przeznaczony dla uczniów klas drugich. Głównym jego celem było zapoznanie dzieci z sylwetkami i twórczością klasyków polskiej literatury dla dzieci oraz dorobkiem współczesnych pisarzy. Program realizowali uczniowie klas 2A i 2F.


Najlepsze efekty przynosi nauka połączona z zabawą, dlatego oprócz słuchania, głośnego czytania czy oglądania młodzi czytelnicy rozwiązywali krzyżówki, quizy, zagadki, ćwiczyli pamięć, spostrzegawczość, wykazywali się kreatywnością, tworzyli prace plastyczne, układali historyjki obrazkowe, brali udział w zabawach słowno-ruchowych oraz uczyli się pracować w grupie. Realizowany program w dużej mierze opierał się więc na aktywnych formach pracy wyzwalających ciekawość, inicjatywę, twórczość oraz dostarczających pozytywnych doświadczeń.
W końcowej fazie realizacji programu przeprowadzono szereg zadań sprawdzających zakres opanowanego materiału. Była to okazja do świetnej zabawy oraz utrwalenia zdobytej wiedzy. Ponadto uczniowie wykonali wspólne prace plastyczne.