ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Marka Cecylii Jutro : Adeli Klemensa

pozegnanie

Z frazeologią za pan brat

29 lutego br. odbył się organizowany przez bibliotekę szkolną konkurs frazeologiczny „Z frazeologią za pan brat” dla uczniów klas V i VI. Jak co roku uczniowie rozwiązywali test wiedzy, w którym m. in. wybierali prawidłową odpowiedź spośród zaproponowanych i uzupełniali tekst odpowiednimi wyrażeniami. Test sprawdzał znajomość brzmienia związków frazeologicznych oraz ich znaczeń, a tym samym umiejętność zastosowania ich we właściwym kontekście. W teście można było uzyskać maksymalnie 35 punktów.
Laureatami zostali:

1.    Anna Pachnik, klasa VI e – 31 pkt.
2.    Martyna Koseska, klasa VI d – 30 pkt.
3.    Mikołaj Jarzyna, klasa V f – 28,5 pkt.
Wszyscy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a zwycięzca dodatkowo nagrodę rzeczową. Gratulujemy!