ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Marka Cecylii Jutro : Adeli Klemensa

pozegnanie

Z frazeologią za pan brat

Biblioteka szkolna już po raz trzeci zaprasza uczniów klas V i VI do uczestnictwa w konkursie frazeologicznym „Z frazeologią za pan brat”. Jego formuła pozostaje niezmienna. Uczestnicy będą rozwiązywać test wiedzy sprawdzający rozpoznawanie i wyjaśnianie znaczeń związków frazeologicznych.

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań – 45 minut. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, a laureat pierwszego miejsca dodatkowo nagrodę rzeczową.
Zapisy w bibliotece szkolnej do końca stycznia. Dokładny termin konkursu zostanie wyznaczony po ustaleniu listy uczestników. Zapraszamy do udziału!