ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Lucji Otylii Jutro : Alfreda Izydora

Nasi sportowcy -podsumowanie I semestru 2012/13

mini-stypend15 marca na sali gimnastycznej w odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia sportowe w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013. Na początku apelu dyrektor przywitał wszystkich ciepłymi słowami. Następnie najlepszym sportowcom zostały wręczone stypendia. Wśród nich znaleźli się: Radosław Marczak, kl. IV g, Kacper Nowak, kl. V g, Joanna Chabrowska, kl. VI a, Sara Górska, kl. VI a, Izabela Wilk, kl. VI a, Mateusz Grudziński, kl. VI b, Łukasz Świątek, kl. VI b, Dawid Kostrzewa, kl. VI c, Jakub Teodorski, kl. VI c, Kacper Kielan, kl. VI d, Weronika Jackowska, kl. VI e, Dominika Kruk, kl. VI f, Dominik Dźwigała, kl. VI f, Michalina Wocial. kl. VI f, Jakub Barwiński, kl. VI g. W dalszej części spotkania nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli uczniom dyplomy i puchary.

Wzorem lat ubiegłych nasi sportowcy mogli pochwalić się wieloma sukcesami.

 

mini-b przel31- zawodników z klas IV-VI reprezentowało Szkołę w indywidualnych biegach przełajowych. Mateusz Kozłowski zajął III miejsce w mieście i XXII w powiecie, Oliwia Grelewska I miejsce w mieście i XIII w powiecie, Karwowska Julia III miejsce w mieście i XX w po-wiecie, Marczak Radosław I miejsce w mieście i I w powiecie, Skup Kacper II miejsce w mieście i II w powiecie.

mini-b przel sztafNatomiast w Miejskich i Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców drużyna chłopców zajęła III miejsce w mieście i VI w powiecie.

W skład drużyny weszli: Radosław Marczak – IV g, Ma-teusz Kozłowski – VI c, Dominik Dźwigała – VI f, Mateusz Grudziński – VI b, Jakub Teodorski– VI c, Kacper Nowak – V g, Tomasz Witowski – VI f, Patryk Koseski– VI f, Patryk Wilczyński– VI f, Antoni Olszewski – V h, Bartosz Kucharski – V h i Kamil Wronikowski – V b.

Drużyna dziewcząt w mieście była pierwsza, a w powiecie piąta. W skład zespołu we-szły: Sara Górska– VI a, Oliwia Grelewska – VI e, Wiktoria Wiśniewska – VI g, Michalina Wocial– VI f, Aleksandra Osińska – VI f, Aleksandra Radomińska – V g, Wiktoria Wójcik – V g, Julia Zawadzka – VI f, Natalia Ambroszczyk – V a, Zuzanna Szewczyk – VI e.


mini-kosz dzSpory sukces odniosły nasze dziewczęta biorące udział w zawodach mini koszykówki. Drużyna w skład której weszły: Aleksandra Adamiec, Marta Makowska, Izabela Wilk, Joanna Chabrowska, Sara Górska, Amelia Śpiewak, Weronika Jackowska, Paulina Król, Sylwia Gra-barczyk, Michalina Wocial, Dominika Kruk, Paulina Ponikowska, zajęła I miejsce w elimina-cjach miejskich, I miejsce w eliminacjach powiatowych i VII miejsce w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Koszykówce Dziewcząt.

Jeszcze lepiej zaprezentowała się drużyna dziewcząt grająca w mini piłkę ręczną dziewcząt. Aleksandra Adamiec, Marta Makowska, Izabela Wilk, Joanna Chabrowska, Sara Górska, Amelia Śpiewak, Weronika Jackowska, Paulina Król, Sylwia Grabarczyk, Michalina Wocial, Dominika Kruk i Paulina Ponikowska zdobyły I miejsce w eliminacjach miejskich, I miejsce w eliminacjach powiatowych oraz V miejsce w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt. W unihokeju dziewcząt reprezentacja „Dąbrówki” zajęła III miejsce w eliminacjach miejskich i VIII miejsce w eliminacjach powiatowych.

mini-kosz chNasi chłopcy również odnieśli wiele sukcesów. Drużyna, w której skład weszli: Mateusz Gruziński, Łukasz Świątek, Kuba Teodorski, Piotr Urban, Paweł Cymbaliński, Kuba Barwiń-ski, Krzysztof Kaczmarek, Mateusz Gawryluk, Kacper Kielan, Mateusz Kozłowski, Dawid Kostrzewa, Dominik Dźwigała, Patryk Koseski, zdobyła I miejsce w eliminacjach miejskich, I miejsce w eliminacjach powiatowych oraz III miejsce w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Koszykówce Chłopców.

mini-pr chlSpektakularny sukces osiągnęli uczniowie  biorący udział w zawodach mini piłki ręcznej chłopców. Mateusz Gruziński, Świątek Łukasz, Kuba Teodorski, Piotr Urban, Cymbaliński Paweł, Kuba Barwiński, Kaczmarek Krzysztof, Gawryluk Mateusz, Kacper Kielan, Mateusz Kozłowski, Kostrzewa Dawid, Dźwigała Dominik i Koseski Patryk zdobyli I miejsce w eli-minacjach miejskich, I miejsce w eliminacjach powiatowych oraz II miejsce w Międzypowia-towych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców.
Drużyna mini piłki nożnej chłopców również zagrała na wysokim poziomie.  Zajęła I miejsce w Miejskich Rozgrywkach „6-piłkarskich” chłopców, I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i awansowała do zawodów międzypowiatowych.

Nie dali o sobie również zapomnieć nasi pływacy. W pływaniu indywidualnym (liczo-ne punkty za miejsca) – zespół dziewcząt zajął I miejsce w mistrzostwach miasta i I miejsce w mistrzostwach powiatu.

W tej samej kategorii zespół chłopców również zdobył I miejsce w mistrzostwach miasta i I miejsce w mistrzostwach powiatu. Świetny występ odnotowały także sztafety pływackie. Chłopcy byli bezkonkurencyjni w mieście i w powiecie, dziewczęta zajęły zaś II miejsce w mistrzostwach miasta i II miejsce w mistrzostwach powiatu. Obydwie drużyny awansowały do zawodów międzypowiatowych.

mini-6fNa zakończenie spotkania wszyscy poznali wyniki współzawodnictwa sportowego klas. Bezkonkurencyjna okazała się klasa VI f, która zgromadziła na swoim koncie 560 punk-tów. Drugie miejsce przypadło klasie VI b z 395 punktami. Tuż za nimi uplasowała się klasa VI c, która zebrała tylko 10 punktów mniej.


Wszystkim naszym sportowcom serdecznie gratulujemy i oczywiście życzymy dalszych sukcesów.

 

mini-wszyscy