ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Janusza Konrada Jutro : Marka Cecylii

pozegnanie

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, jedna z najstarszych szkół w mieście, to placówka o niezwykle bogatej tradycji. Została założona w 1922 r. Początkowo zlokalizowana była w mieszkaniach prywatnych na terenie miasta.

W 1925 r. przeniesiono ją do baraku po dawnych koszarach rosyjskich przy ulicy Błonie. W roku szkolnym 1928/1929, podczas uroczystości nadania Szkole imienia, otrzymała nazwę: 7-klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dąbrówki. Przy tej okazji ze składek rodziców został ufundowany Sztandar Szkoły. W Szkole zatrudnionych było wówczas 11 nauczycieli, którzy w 11 oddziałach kształcili 420 uczennic.

Niezwykle trudnym okresem dla nauczycieli i uczniów „Dąbrówki” były lata okupacji. Początkowo Szkołę zajęło wojsko polskie na szpital dla żołnierzy, następnie, w listopadzie 1939 r., budynek przejęli Niemcy. Zajęcia lekcyjne odbywały się w lokalach zastępczych oraz mieszkaniach prywatnych na terenie miasta. Oprócz jawnego nauczania prowadzono tajne lekcje z historii Polski, literatury i geografii. W Szkole organizowano również praktyki pedagogiczne dla absolwentów tajnego liceum pedagogicznego.

Po wyzwoleniu nauczyciele, uczniowie oraz rodzice entuzjastycznie przystąpili do porządkowania budynku szkolnego. Zorganizowano również zbiórkę książek, dzięki której możliwe było otwarcie biblioteki szkolnej.

W związku z niewystarczającą liczbą sal lekcyjnych w 1954 r. rozpoczęto  budowę nowego budynku szkolnego, który został oddany do użytku w 1958 r. W następnych latach ogrodzono teren szkolny i urządzono boisko sportowe.

W 1972 r. Szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Z tej okazji Zakład Opiekuńczy WSS „Społem” ufundował Sztandar, który został przekazany podczas jubileuszowej uroczystości.

Wzrastająca liczba uczniów, oddziałów oraz nauczycieli sprawiły, że koniecznością stała się rozbudowa i modernizacja obiektu szkolnego. Prace remontowo-budowlane, trwające w latach 1979 - 1982, były przyczyną licznych trudności związanych z funkcjonowaniem Szkoły. W tym czasie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywały się w innych szkołach i placówkach oświatowych na terenie Mińska Mazowieckiego.

1 IX 1982 r. uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w rozbudowanej i zmodernizowanej placówce, liczącej 25 funkcjonalnych pracowni wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Rok 1997 był rokiem obchodów 75-lecia Szkoły. Z tej okazji Rada Rodziców ufundowała placówce nowy Sztandar, który przekazano podczas uroczystości jubileuszowej w dniu 7 VI 1997 r.

Na poprawę warunków lokalowych Szkoły niewątpliwy wpływ miała budowa nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu sportowego, który został oddany do użytku w styczniu 2001 r.

W dniu 21 V 2002 r. uroczyście obchodzono 80. rocznicę założenia Szkoły. Kolejną ważną uroczystością w historii „Dąbrówki” było pożegnanie we wrześniu 2006 r. odchodzącej na emeryturę, wieloletniej i niezwykle zasłużonej dyrektor Szkoły Bogusławy Bednarskiej, związanej z placówką od ponad 50 lat. Jej obowiązki przejął Sławomir Domański.

historia1
4 września 2006 roku - pożegnanie dyrektor Bogusławy Bednarskiej, która przekazuje Sławomirowi Domańskiemu (aktualnemu dyrektorowi) symboliczny klucz do szkoły.