ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Magdaleny Bogumily Jutro : Karola Ferdynanda

 

Ogłoszenie:

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego przedstawiamy informację dot. miejsca realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów klas I, III, VI naszej szkoły.

 • Uczniowie klas I, III oraz  VIb, VIc, VIf, VIg, VIh  będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiecki, ul. Dąbrówki 10.

 

 • Uczniowie klas VIa, VId, VIe  będą realizować obowiązek szkolny w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II ul. Budowlana 2.

 


Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Mińsku Mazowieckim

 


ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń wypełnionych przez rodziców.
 • Na każdy rok szkolny należy złożyć nową kartę.
 • Druki kart wydają wychowawcy świetlicy w sali 18 i 12.
 • Termin składania zgłoszeń – do 15 czerwca 2017r.
 • Kartę zgłoszenia może złożyć tylko osoba dorosła.
 • Wszyscy rodzice, którzy po raz pierwszy zgłaszają dziecko do świetlicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Świetlicy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły – www.sp2.edu.pl


Spotkania dla rodziców dzieci przyjętych na rok szkolny 2017/2018

 

10 czerwca 2017 r. / sobota /

 • Klasy "0" - godzina 900
 • Klasy pierwsze - godzina 1000
 • Grupy przedszkolne - godzina 1100

 


 Zapraszamy na spotkanie integracyjne dzieci przyjęte na rok szkolny 2017/2018 z wychowawcami w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 

o godzinie 1500 w budynku szkoły.

Listy grup "0" i klas I będą wywieszone

29 sierpnia 2017 r. o godzinie 1000

Zdjęcia