ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Marka Cecylii Jutro : Adeli Klemensa

pozegnanie

Nasi sportowcy - podsumowanie I semestru 2013/14

stypendysci6f najb usport klasa7 marca na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia sportowe w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014. Na początku apelu dyrektor przywitał wszystkich ciepłymi słowami. Następnie najlepszym uczniom i sportowcom zostały wręczone stypendia. Te za naukę otrzymali: Zuzanna Leszczyńska z kl. IVb, Iga Szulc z kl. Vc, Natalia Zagórska z kl. Vd, Justyna Zawadka z kl. VIa, Gabriela Majchrzyk z kl. VIa, An-na Krzyżanowska z kl. VIc, Marta Piątkowska z kl. VIc, Marta Obłoza z kl. VIe, Magdalena Grabarczyk z kl. VIf, Maciej Matejczuk z kl. VIf, Maria Niewiadomska z kl. VIf, Oliwia Pietrzak z kl. VIg, Piotr Łuszczyk z kl. VIh oraz Dawid Płudowski z kl. VIh. Stypendia za osiągnięcia sportowe zdobyli: Aleksander Gliwiński z kl. VIa, Andrzej Mielec z kl. VIf, Kac-per Nowak z kl. VIg.

naijepliwbiegach przelajowychdruzyna koszykowkiW dalszej części spotkania nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli uczniom dyplomy i puchary. Wzorem lat ubiegłych nasi sportowcy mogli pochwalić się sporymi sukcesami.
40 zawodników z klas IV-VI reprezentowało Szkołę w indywidualnych biegach przełajo-wych. Zdecydowaną większość stanowili wśród nich chłopcy (33 chłopców i 7 dziewczy-nek). Radosław Marczak z klasy V g zajął I miejsce w Miejskich i I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych, Kacper Skup z klasy V c - III miejsce w Miejskich i III miejsce w Powiatowych IBP, a Przemek Piotrkowicz z klasy V g - V miejsce w Miejskich i VI miejsce w Powiatowych IBP. Natomiast w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych Chłopców Radosław Marczak z klasy V g zajął  III miejsce, Kacper Skup z klasy V c- V miejsce, a Przemek Piotrkowicz z klasy V g - VIII miejsce. Chłopcy awansowali do Igrzysk Wojewódzkich, które odbędą się wiosną 2014 roku.


druzyna pilki recznejszostki pilkarskieW Miejskich i Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców uczniowie naszej Szkoły zajęli  II miejsce na szczeblu miasta i powiatu, zaś  w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców zdobyli V miejsce.
Sukces odniosły też nasze dziewczęta biorące udział w zawodach mini koszykówki. Drużyna zajęła I miejsce w eliminacjach miejskich i VI miejsce w eliminacjach powiatowych.
Jeszcze lepiej zaprezentowała się drużyna dziewcząt grająca w mini piłkę ręczną dziewcząt. Reprezentantki naszej Szkoły zajęły I miejsce w Mistrzostwach Miasta i III miejsce w Mi-strzostwach Powiatu.

 


druzyna unihokejaW unihokeju dziewcząt reprezentacja „Dąbrówki” zajęła II miejsce w eliminacjach miejskich i VII miejsce w eliminacjach powiatowych. W tej samej dyscyplinie drużyna chłopców zajęła III miejsce w eliminacjach miejskich i V miejsce w eliminacjach powiatowych.  
Nasi chłopcy odnieśli też wiele sukcesów w innych dyscyplinach. W Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Koszykówce Chłopców zdobyli III miejsce w elimi-nacjach miejskich i IV miejsce w eliminacjach powiatowych.


Spory sukces osiągnęli uczniowie  biorący udział w zawodach mini piłki ręcznej chłopców. Zdobyli III miejsce w eliminacjach miejskich, II miejsce w eliminacjach powiatowych oraz V miejsce w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców.
Drużyna mini piłki nożnej chłopców również zagrała na wysokim poziomie.  Zajęła II miejsce w Miejskich Rozgrywkach „6-piłkarskich” Chłopców, I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i  V miejsce Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej „6- piłkarskich” Chłopców.
    Na zakończenie spotkania wszyscy poznali wyniki Współzawodnictwa Sportowego klas IV- VI o Puchar Przechodni Dyrektora SP 2. Bezkonkurencyjna okazała się klasa VI f, która zgromadziła na swoim koncie 410 punktów. Drugie miejsce przypadło klasie V g z 300 punk-tami. Tuż za nimi uplasowała się klasa VI c, która zebrała 210 punktów.
    Wszystkim naszym sportowcom serdecznie gratulujemy i oczywiście życzymy dal-szych sukcesów.